เยือน บาหลี เมืองของชาวฮินดู ชมวัดฮินดุในสไตล์ของชาวอินโดนีเซียที่แตกต่างจากต้นกำเนิดศาสนาในอินเดีย และ ชม บุโรพุทธโธ วัดพุทธโบราณ ในยุคที่ศาสนามพุทธรุ่งเรืองใน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง