ทัวร์อินโดนีเซีย PARADISE IN BALI 4D3N BY SL

หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์
ทะเลสาบบาตูร์ ชมระบำบารอง แดนซ์
วิหารเทมภัคศิริงค์ วัดเม็งวี (ทามานอายุน)
เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลันดานู
ทะเลสาบบราตาน วิหารทานาล็อท
ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ อนุสาวรีย์มหาภารตะ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง