ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ 9 D 6 N

** เที่ยวซาน ฟรานซิสโก – ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ – ยอดเขาทวินพีค – ล่องเรืออ่าวซาน ฟรานซิสโก – สะพานโกลเด้นเกท
** BARSTOW FACTORY OUTLET – ชมแกรนด์แคนย่อน – เดินบน Skywalk (รวมค่าเข้าชม)
- Ontario Mills
** เที่ยวดิสนีย์แลนด์ปาร์ค (รวมค่าเข้าชม) - Hollywood Boulevard – โรงถ่ายภาพยนตร์ยูนิเวอร์แซล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง