ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ บินคาเธ่ย์
วัดหวังตาเซีย เจ้าพ่อแชกงมิว วัดชิหลิน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง