ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซนเจิ้น
วัดแชกงมิว เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน
เวเนเชี่ยน เซนาโด้สแควร์ โชว์หยวนหมิงหยวน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง