ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน

เซินเจิ้น กระเช้านองปิง บินคาเธ่ย์ วัดแชกงมิว เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งนาธาน
ชมโชว์ม่านน้ำ ช้อปปิ้งหลอหวู่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง