ทัวร์ฮ่องกง 3D 2N

เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง 3 ร้าน พิเศษ โชว์ม่านน้ำ วัดแชกง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง