ทัวร์เกาหลีเหนือ เปียงยาง ครูโย ว็อนซัน 6 วัน 5 คืน

เกาหลีเหนือ ทัวร์เส้นทางแปลกใหม่
เมืองอันเงียบสงบ ภูเขาทะเลสวยตระการตา
ประตูชัย -จัตุรัส คิม อิล ซุง -อุทยานน้ำพุแมนซูแด –เมืองท่าว็อนซัน-ค่ายนักเรียนนานาชาติแห่งซองโดวอน-ฟาร์มสหกรณ์ชอนซัม-หุบเขาคูรยอง-ทะเลสาบซามิล-Masikryong Ski Resort-วังเยาวชนมันยองเด
หอปรัชญาจูเช่-อนุสาวรีย์พรรคแรงงาน-หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-สุสานหลวงของพระเจ้าวังกอน-สถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง-ภูเขาคัมกัง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง