ทัวร์เกาหลีเหนือ เปียงยาง ปันมุนจอม 9 วัน 7 คืน

เปียงยาง ปันมุนจอม เส้นขนานที่ 38 วังเยาวชน คึมซูซาน วังสุริยะ เมียวเฮียงซาน เมืองโสมเคซอง วอนซาน ภูเขาคุมกั่ง-ทุ่งดอกแอบเปิ้ล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง