ทัวร์เกาหลีเหนือ 9วัน 7คืน

เปียงยาง-ปันมุนจอม-เส้นขนานที่ 38-วังเยาวชน คึมซูซาน วังสุริยะ-เมียวเฮียงซาน-เมืองโสมเคซอง-วอนซาน ภูเขาคุมกั่ง-ทุ่งดอกแอบเปิ้ลMasicryong

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง