ทัวร์เกาหลีใต้ 5 วัน

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-อุทยานแทจงแด-Oryukdo Sunrise Park -เมืองแทกู - Otgol Village-วัดดองฮวาซา-ไร่สตรอเบอร์รี่-COSMETIC OUTLET-สวนสนุก E-WORLD-ช้อปปิ้งถนนทงซองโน-วัดแฮดง ยงกุงซา-DUTY FREE-สวนยงดูซาน-หอคอยปูซาน-ตลาดปลาชาลกาชิ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง