ทัวร์เกาหลี ดอกไม้หิมะ 5 วัน 3 คืน

ประเทศเกาหลีใต้ – เคียงกีโด - คังวันโด - กรุงโซล - ทะเลสาบธรรมชาติวังซอง - ภูเขานัมซาน - เมียงดอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง