ทัวร์เกาหลี เที่ยวฟิน Funny Coundown In Korea 5 วัน 3 คืน

- อิสระเล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่
เกาะนามิ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - โซลทาวเวอร์
ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง