ทัวร์เกาหลี Journey BUSAN SUNCHEON YEOSU เกาหลี 5 วัน 3 คืน

เมืองยอซู - เกาะโอดงโด - World Expo Park 2012 - หอคอย Sky Tower
เมืองชุนซอน - ชุนชอน “ Open Film Set ” - เมืองท่าอันดับหนึ่งพูซานย่านแฟชั่นและศัลยกรรมโซเมียง - สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park -
ชายหาดควังอาลิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ย่านนัมโพดอง - ตลาดปลาชาลกาชิ
หอคอยพูซาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง