ทัวร์เกาหลี Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน

เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง - สถานที่จัดงานภาพยนตร์นานาชาติ
สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park - วัดแห่งทะเลตะวันออก
สวนสาธารณะยงดูซาน - สะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร - ย่านนัมโพดอง
อุทยานแห่งชาติแทจอนแด - BUSAN Cinema Center
ชายหาดควังอาลิ Gwangalli Beach & Bridge
เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบก - เมืองแฟชั่นแดกู
ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER - จุดถ่ายรูปถ่ายละคร “มหาวิทยาลัยเคเมียง”
ชมโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง