ทัวร์เกาหลี KOREA SPRING BREEZE 6 วัน 3 คืน

เกาะนามิ - SOYANGGANG SKYWALK - อุทยานซอรัคซาน -วัดชินฮึงซา
เทศกาลดอกจินดัลเร เขาวอลมิซาน - สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล – เทศกาลซากุระบาน ริมทะเลสาบซอกชน -ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ถนนฮงแด + 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง