ทัวร์เกาหลี Summer Fin & Fun 5 วัน 3 คืน

โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND - ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – ฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง(รวมชุดฮันบก) - N SEOUL TOWER –
DUTY FREE – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมียงดง/ทงแดมุน – น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - HYUNDAI OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง