ทัวร์เกาหลี WINTER LIGHT IN KOREA 5D 3N (TG)

หมู่บ้านเทพนิยาย – ร่วมสนุกเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
เทศกาลไฟประดับ Garden of The Morning Calm
สนุกกับลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตอเบอร์รี่
โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
N SEOUL TOWER - ศูนยสมุนไพรโสม - น้ำมันสน
พระราชวังเคียงบกกุง - COSMETIC - DUTY FREE
GREVIN SEOUL - ตลาดเมียงดง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง