ทัวร์เม็กซิโก ตามรอย PIRATE OF THE CARRIBBIAN และแหล่งอารยธรรมโบราณ มายา 10 วัน 8 คืน

เม็กซิโก - อารยธรรมโบราณ - เมโสอเมริกา -
พิพิธภัณฑ์โจรสลัดใต้บาดาล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง