ทัวร์เลบานอน เบรุต บายโบลส ไทร์ ไซดอน 8D

เบรุต - บายโลส - ไทร์ - ไซดอน - บาเบค - เบฆ่า - บชาร์รี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง