ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4วัน 3คืน

ซาปา-ฮานอย-ฮาลอง-หุบเขาปากมังกร -หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต -น้ำตกสีเงิน -วัดหงอกเซิน -ทะเลสาบคืนดาบ -จัตุรัสบาดิงห์ -สุสานโฮจิมินห์ -วัดเจดีย์เสาเดียว -ฮาลองเบย์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง