ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน 3วัน 2คืน

ดานัง-เว้-พระตำหนักอันกุงดิงห์-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร-พระราชวังไดโนย-วัดเทียนมู่-เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง-ฮอยอัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง