ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน VJ

ไฮฟอง – ฮานอย -ลาวไก -น้ำตกซิลเวอร์-หุปเขาปากมังกร -LOVE MARKAT-หมู่บ้านก๊าตก๊าต –ฮานอย - วัดหงอกเซิน - 36สาย – โชว์หุ่นกระบอกน้ำ-จตุรัสบาดิงห์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง