ทัวร์เวียดนาม แกรนด์แคนย่อนเวียดนาม 6 วัน 5 คืน

กรุงฮานอย - เมืองบั๊กก่าน - เมืองกาวบั่ง - สั้วหลง -
ทางหลิง แกรนด์แคนยอน - จิ๋นซี - จิ่วโจว - ซันเหมินไห่ - หมู่บ้านอายุยิน - หนานหนิง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง