ทัวร์เวียดนาม FLORA FRESH DALAT NHATRANG 4D 3N BY VZ

เมืองญาจาง - วัดลองเซิน - เจดีย์โพนากา - ตลาดญาจาง - นั่งกระเช้ามข้ามทะเล - วินเพิร์ล แลนด์ - เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง