ทัวร์แปลก เยเมนตะวันออก เกาะโซโครต้า และซาลาล่าห์ โอมานใต้ Eastern Yemen Scotra Island Salalah Oman 15 วัน 13 คืน

เที่ยวจุใจ เกาะต้นเลือดมังกร ต้นไม้แปลกประหลาด
พร้อมนั่งเรือตกปลาชมหมู่บ้านชาวประมง
เยือนเยเมนตะวันออก ชมสถาปัตยกรรมสวยงาม
เมืองเซยุน ทาริม ชิบัม หุบเขาดาวาน Al-Hajjarein – เซอิฟ - Beit Bukshan
นอกจากนี้ยังได้เที่ยวโอมานใต้ เมืองซาลาลาห์ เมืองติดทะเล
และช้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น
เกาะโซโคตรา - เมืองฮาลิโป - ทะเลสาบเด็ทฮวา - ที่ราบสูงดิซแซม - ดีร์ฮูร์แคนย่อน
Ras Erissel - เขตพื้นที่คุ้มครองออมัก - Ayaft Gorge - Qalansyia
หาด Shu'ab - เซยุน - ทาริม - ชิบัม - วาดิ ดาวาน - AI-Hajjarein - เซอิฟ
Beit Bukahan - อัลโครีบา- ซาลาลาห์ - เมืองคาทา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง