ทัวร์แอฟริกา เอธิโอเปีย 8 วัน

แอดดีสอบาบ่า พิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์วิทยา ยอดเขาเอนโตโต บาดีฮาร์ ทะเลสาปทานา น้ำตกบรูไนล์ กอนดาร์เมืองแห่งปราสาทอัศวิน โบสถ์ศิลาแห่งลาลิเบลา อักซุม 1 ใน 4 เมืองที่ยิ่งใหญ่เที่ยบเท่า บาบิโลน โรม และ อียิปต์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง