ทัวร์แอฟริกา MEMORY MOROCCO 10 DAY

ตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระตะลุยทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมอูฐแล้ว
ชมชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 รวมค่าเข้าชมแล้ว
ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ Mission Impossible ปี 15
เมืองสีฟ้า เชฟชาอูน สีฟ้า น้ำเงิน ทั้งเมือง
ชมโชว์แฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ
ที่พักโรงแรมดี บินดี สายการบินอิทิฮาดเครื่องบินใหม่

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง