ทัวร์โครเอเชีย ซาเกรบ โอพาเทีย พูล่า 9วัน

เจาะลึก โครเอเชีย 9 วัน
ซาเกรบ – โอพาเทีย – พูล่า – โรวินจ์ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ – ซีบินิค โทรเกียร์ – สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – มาลี สตอน – ดูบรอฟนิค – กระเช้าไฟฟ้า ล่องเรือทะเล อาเดรียติค – ชาฟตัท – กุ้งล๊อบสเตอร์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง