ทัวร์โครเอเชีย MAY-JUN EURO 18 Croatia 7D4N

-เมืองซาดาร์ (ZADAR) (285 กม.)
-เมืองโทรกีร์ (TROGIR) (130 กม.)
-เมืองสปลิท (SPLIT) (29 กม.)
-เมืองสตอน (STON) (187 กม.)
-ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN
-ชมยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY
-เมืองดูบรอฟนิค (DUBROVNIK) (55 กม.)
-ชมมหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (CATHEDRAL OF ST. LAWRENCE)
-ชมประตูเมือง (PILE GATE)
-ชมน้ำพุโบราณทรงกลม (ONFRIO FOUNTAIN)
-เมืองซีเบนิค (SEBINIK) (278 กม.)
-ชมมหาวิหารเซนต์จาคอบ (CATHEDRAL OF ST.JACOV)
-ล่องเรือชม ทะเลสาบ
-เมืองซาแกร๊บ (ZAGREB) (130 กม.)
-ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (ST. STEPHEN'S CATHEDRAL)
-ชมตลาดกลางเมือง (DOLAC MARKET)
-ชมกำแพงหินโบราณ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง