ทัวร์โปรตุเกส PORTUGAL IN DEPTH 10 วัน 7คืน

เยือนกรุงลิสบอน เมืองซินทรา เมืองลากัว เมืองลากอส เมืองซาเกรส
ชมวิหารเจโรนิโม
ชมบริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิตี้”
ชมจัตุรัสกิรัลโด
ชมวัดโรมันแห่งเอโวร่า
เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำมันมะกอก พิพิธภัณฑ์ชาวยิว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง