ทัวร์โปแลนด์ แกรนด์โปแลนด์ 8วัน 5คืน

วอร์ซอว์ – พระราชวังลาเซียนสกี้ – โทรุน - พอซนาน – วรอตสวัฟ
เชสโตโชวา - อารามจัสนา กอร่า - คราคูฟ (พักค้าง 2 คืน)
ค่ายกักกันเอาชวิตซ์ – เหมืองเกลือวีลิซกา - พระราชวังวาเวล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง