ทัวร์ไต้หวัน หว่ออ้ายหนี 5D 4N

ไทเป - ไทจง –- ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน
อุทยานหินล้านปีเหยหลิ่ว –- หมู่บ้านโบราณ–จิ่วเฟิ่น
FREE DAY...อิสระเที่ยวเองไม่ง้อทัวร์ เที่ยว 1 วันเต็มในไทเป
ตามรอย...บล็อคเกอร์ชื่อดัง...สาวกบล็อกเกอร์นักเที่ยวห้ามพลาด!!

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง