ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ระเบิดเถิดเทิง สงกรานต์ 5D4N

อุทยานอารีซัน –ทะเลสาบสุริยันจันทรา–เหยหลิ่ว –จิ่วเฟิ่น- อาบน้ำแร่
พิเศษสุดๆๆ กับเมนู BUFFET อาหารทะเล,อาหารญี่ปุ่น,เทปันยากิ,สลัดบาร์ เครื่องดื่ม ไอศครีม Haagen-Dazs เมนูอื่นๆ อีกกว่า 50 รายการ
พิเศษ....ที่พลาดไม่ได้อาบน้ำแร่ห้องพักส่วนตัว คลายความเมื่อยเหนื่อยล้า
พิเศษ! พะกโรงแรมอาบนํ้าแร่ 1 คืน
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสมพันปีอุทยานอารีซัน
อุทยานเหยหลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง