ทัวร์ไต้หวัน Happy Taiwan ชิลล์ เช็ค ช้อป 4วัน 2คืน

เช็คอินไต้หวัน ใกล้ชิดตึกไทเป 101 ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
เที่ยวจิ่วเฟิ่นสวรรค์ของนักชิม ถ่ายรูปคู่หินเศียนพระราชินีอันโด่งดัง
ตะลุยไทเปยามราตรี ช้อปปิ้งจุใจย่านซีเหมินติง + ซื่อหลินไนท์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง