ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN JEED JEED 5D 4N

อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101- อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ช้อปปิ้ง..ซีเหมินติง..ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต พิเศษ..แช่น่ำแร่ออนเซ็น
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบูชาบู,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดดกำแพง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง