ทัวร์ มาเลย์เซีย – อินโดนีเซีย – สิงคโปร์ 3 วัน

กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮร์บารู– บาตัม – บาตัมซิตี้ทัวร์ – ซิตี้ทัวร์ – ไชน่าทาวน์ – Garden by The Bay – ออร์ชาร์ด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง