ทัวร์ เนเธอร์แลนด์ - เบลเยี่ยม - ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

กรุงบรัสเซลส์ - กรุงอัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านซานสคันส์ - โรงงานผลิตเนยแข็ง-รองเท้าไม้- ล่องเรือท้องกระจก -ศูนย์กลางการเจียรนัยเพชร -จัตุรัสดามสแควร์ - เมืองลิซเซ่ - ชมสวนเคอเคนฮอฟ - กรุงเฮก – เมืองบรูจส์ – เมืองเกนท์ – อะโตเมี่ยม- ตลาดเก่าแกรนด์เพลส – มานิเก้นพิส–ช้อปปิ้งถนนคนเดิน - กรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ห้างแกเลอรี่ลาแฟแยตต์ – จัตุรัสคองคอร์ด - หอไอเฟล - ประตูชัย – ถนนชองป์เอลิเซ่ - ล่องเรือบาโตมูซ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง