ทัวร์ เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5D 4N

ดาลัด- Datalla Water Fall (นั่งรถราง)-กระเช้าไฟฟ้า -ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ -สวนดอกไม้เมืองหนาว - มุยเน่- Sand Dune-Fairly Stream-ทะเลทรายขาว -ทะเลทรายแดง -นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม –ที่ทำการไปรษณีย์-ชมการแสดงระบำตุ๊กตาน้ำ-นครโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง