เฉิงตู-คังติ้ง-ตานปา-สี่ดรุณี 6 วัน 5 คืน

ชมวิวทิวทัศน์เมืองหลูติ้ง เที่ยวชมอุทยานมู่เก๋อฌั่วสุดยอดอุทยานความงาม ชมป้อมโบราณโซโป อายุหลายร้อยปี นำชมหมู่บ้านทิเบตเจี่ยจีหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศจีน เยี่ยมอุทยานภูเขาสี่ดรุณีที่สวยงาม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง