เที่ยวเชียงใหม่ ปาย อ่างขาง 3วัน

กาลครั้งหนึ่ง...ต้องไป
ดินแดนแห่งฝัน สักครั้งแล้วคุณจะหลงรัก
สัมผัสเส้นทางธรรมชาติกันที่ปาย
อ่างขางดอยในฝันที่ต้องไป ม่อนแจ่มอากาศดี วิวสวย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง