โรมาเนีย – บัลแกเรีย 9 วัน

เที่ยวเมืองบูคาเรสต์ เยี่ยมชมประวิติศาสตร์ของโรมาเนีย วัฒนธรรม และศิลปะ สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์โรงเรียนแรกของประเทศโรมาเนีย พาท่านชมปราสาทที่สวยที่สุดในโรมาเนีย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง