โบราณสถานตักศิลาและสิรกัป ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกของ UNESCO อดีตพุทธนครโบราณอันรุ่งเรืองต้นแหล่ง "พุทธศิลปะคันธาระ" ที่ได้รับการยกย่องว่า "พุทธประติมากรรมงดงามที่สุดในโลก" เจริญรุ่งเรืองในสมัยจักรพรรดิเมนันเดอร์ที่ 1 หรือพระเจ้ามิลินด์ ที่คนไทยรู้จัก "มิลินทปัญหา" พุทธราชูปถัมภกแห่งอาณาจักรอินโด-กรีก พระพุทธรูปถือกำเนิดเป็นครั้งแรกของโลกหลังการส่งคณะพระเถระไปยังดินแดนทั้ง 9 ทวีปของพระเจ้าอโศกมหาราช เพื่อเผยแผ่และวางรากฐานพุทธศาสนาให้มั่นคง ก่อนที่จะถูกชาวฮันส์ขาว หรือ เศวตฮุนะ จากเอเชียกลางเข้าทำลายอาณาจักรและรุกเข้าอินเดียในศตวรรษที่ 5-6

ชม พิพิธภัณฑ์ตักศิลา Taxila Museum สถานที่จัดแสดงพุทธประติมากรรมแบบ คันธาราน GANDHARAN ART หรือพุทธศิลป์แบบกรีก GRECO-BHUDDIST ART ตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาลจนถึงศตวรรษที่ 5 เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม เหรียญกษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา และงานศิลปะอื่น ๆ โดยในยุคของพระเจ้ากนิษกะมหาราชแห่งอาณาจักรกุษาณะ ได้มีการยกพระพุทธรูปขึ้นดั่งสมมุติเทพครั้งแรกและกระจายความคิดนี้จนมาถึงปัจจุบัน ชม โบราณสถานมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนา สองแห่ง คือ มหาวิทยาลัยจูเลียน และโมห์รา มูราดู ต้นกำเนิดของภาษาสันสกฤต ตั้งอยู่ที่เมืองสิรกัป