ติกัล Tiakl เป็นศูนย์กลางชุมชนเมืองโบราณและเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดของอารยะธรรมมายายุคก่อนโคลัมเบียน ตั้งอยู่ในป่าดิบชื้นในแอ่งอารยธรรมเปเตนของจังหวัดเอลเปเตลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติติกัลและยังได้ขึ้นเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ 1979