พัสสุกลาเซียร์ (ปากีสถาน) ธารน้ำแข็ง สูง 7,500 เมตร ที่ไหลมาจากยอดเขาพัสสุลง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านพัสสุ และ บาตูร่ากลาเซียร์ หนึ่งในธารน้ำแข็งที่ใหญ่และยาวที่สุดนอกเขตขั้วโลก โดยไหลมาจากยอดเขาพัสสุไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกับธารน้ำแข็งพัสสุ มียอดธารน้ำแข็งสูง 7,795 เมตร