ป้อมอัครา (Agra fort) หรือเรียกว่า ป้อมแดง เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล มีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้น และป้อมอาคารทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนาม และอาคารทางเดินโดยรอบทั้ง อาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ ที่นี่ยังเป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจาร์ฮาล โดยบุตรชายของพระองค์เองคคือ กษัตริย์ ออรงเซป เนื่องจากในช่วงสุดท่ายของกษัตริย์ ชาจาร์ฮาล หลังจากที่พระนางมุมทัช มเหสีสุดที่รักได้จากไป พระองค์ได้ทุ่มเงินจำนวนมากในการสร้างสุสาน ทัชมาฮาลที่สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว ให้พระนาง และยังมีดำริที่จะสร้างพระราชวังอีกวังหนึ่งให้ตั้งอยู่ตรงข้ามกัน เพื่อเป็นที่เก็บพระศพของพระองค์เองเป็นพระราชวังที่จะสร้างด้วยหินสีดำเพื่อที่จะได้อยุ่เคียงคุ่กันชั่วนิรันด์ื ซึ่งต้องใช้เงินอีกจำนวนมหาศาล ทำให้พระราชโอรส ออรังเซบไม่สามารถที่จะทนได้ จึงปฏิวัติพระราชบิกา และคุมขังพระองค์ไว้ที่ ป้อมอัครา ซึ่งอยู่ริมฝั่งยมุนา และสามารถมองเห็นทัชมาฮาล และจัดให้พระองค์อยุ่มุมหนึ่งของวัง เพื่อให้พระองค์ได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต โดยการมองผ่านแม่น้ำยมุนาไปยังทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์