พาฮาลแกมหรือหุบเขาแกะมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,130 เมตรเดิมทีเป็นหมุ่บ้านคนเลี้ยงแกะแต่ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหนึ่งในสามแห่งของแคชเมียร์ เป็นฉากของหนังอินเดียหลายเรื่อง


ที่นี่ขึ้นชือว่ามีทุ่งหญ้าป่าสน และทุ่งดอกไม้ป่าที่สวยงามอยู่ตามภูเขา จึงมีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมทำคือขี่ม้าขึ้นเขาเพื่อไปชมความงามของธรรมชาติ ทุ่งดอกไม้ ป่าสนในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน อากาศจะสดชื่นมาก และเนื่องจากพาฮาลแกรมเป็นหุบเขาที่ล้อมรอบทิวเขาสูง การขี่ม้าจึงคอ่นข้างจะชัน แต่ก็ได้ความสวยงามคุ้มค่า


ปัจจุบันพาฮาลแกรมได้สมญานามเพิ่มมาอีกอันหนึ่ง คือเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของอินเดีย