ลามาไน Lamanai ประเทศเบลิซ ในภาษามายามีความหมายว่า "จระเข้จมอยุ่ใต้น้ำ" เป็นแหล่งโบราณคดีชาวมายาในยุคเมโสอเมริกัน และเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีมนุษย์เข้ามาครอบครองพื้นที่กว่า 3,000ปีที่แล้ว สถานที่แห่งนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวมายาในยุคก่อนแล้วในปัจจุบันถือเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง