โจคังเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของชาวทิเบตทั้งมวล มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1350 ปี ภายในวิหารอันขรึมขลังศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ยังประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย (หรือพระซัมบา) และวัดโจคังยังถือว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย