จตุรัสบากอร์หรือตลาดแปดเหลี่ยมเป็นถนนเศรษฐกิจของชาวลาซาอย่างแท้จริง ร้านจะตั้งอยู่รอบวัดชาวทิเบตจะเรียกว่าถนนศักดิ์ซึ่งนักท่องเที่ยวคนไดได้มาเดินเที่ยวที่แห่งนี้จะรู้สึกถึงความเป็นทิเบตแท้ๆ